← назад

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата останньої зміни Політики конфіденційності: 30 вересня 2016

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку ВЧИ.КОМ.ЮА може отримати про Користувачів під час використання ними Сервісу.

Використання Сервісу, так само як і створення Профілю на Сайті означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами збору і обробки Персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісу.

Для доступу до розділів цієї Політики, будь ласка, перейдіть за посиланнями нижче:

1. Терміни та визначення

2. Персональна інформація, яку отримує і обробляє ВЧИ.КОМ.ЮА

3. Цілі збору і обробки Персональної інформації

4. Порядок обробки Персональної інформації та її передачі третім особам

5. Персональна інформація про Учнів та захист інтересів дітей

6. Зміна Персональної інформації

7. Заходи, що застосовуються для захисту Персональної інформації

8. Внесення змін до Політики. Згода Користувача з Політикою

9. Прикінцеві положення. Контактна інформація

1. Терміни та визначення

1.1. Сервіс – всі сервіси, що надаються ВЧИ.КОМ.ЮА відповідно до умов Угоди користувача.

1.2. Сайт – сайт, що надає доступ до Сервісу, розташований в мережі Інтернет за адресою vchy.com.ua.

1.3. ВЧИ.КОМ.ЮА, Ми  – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЧИ.ЮА", 04060, м. Киiв, вул. Ольжича, буд. 27/22, оф. 3.

1.4. Угода Користувача – угода між Користувачем і ВЧИ.КОМ.ЮА, що містить всі необхідні і істотні умови надання доступу до Сервісу та використання Сервісу Користувачем, невід'ємною частиною якої є ця Політика.

1.5. Користувач, Ви – фізична особа, яка створила Профіль у Сервісі, а також погодилася з умовами Угоди користувача і цієї Політики. Користувачами Сервісу є Батьки і Вчителі Учнів, а також Учні, на обробку персональних даних яких надано повну і безумовну згоду з Сторони Батьків Учнів.

1.6. Профіль  – обліковий запис Користувача, що містить дані про нього і має набір прав доступу до Сервісу. У сервісі передбачені наступні Профілі: «Вчитель»;«Батьки».

1.7. Учень – неповнолітня фізична особа, яка має доступ до Сервісу і можливість його використання в результаті надання відомостей про нього Батьками або Вчителями.

1.8. Вчитель – фізична особа, яка здійснює доступ до Сервісу, навчає Учнів і має право на підставі закону або договору надавати ВЧИ.КОМ.ЮА персональну інформацію про Учнів.

1.9. Батьки – фізичні особи, які здійснюють доступ до Сервісу для цілей сприяння Учневі в отриманні доступу до Сервісу, а також отримання відомостей про результати використання Учнем Сервісу. Для цілей цієї Політики під батьками розуміється батько, мати, будь який опікун або піклувальник неповнолітнього, який діє від його імені і в його інтересах. Згода інших батьків, опікунів і/або піклувальників презюмується

1.10. Школа – державний чи приватний освітній заклад, в якому навчається Учень.

2. Персональна інформація, яку отримує і обробляє ВЧИ.КОМ.ЮА

2.1. У межах цієї Політики під «Персональної інформацією» розуміється:

2.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе і Учня самостійно при створенні Профілю і (або) в процесі використання Сервісу, в тому числі персональні дані Вчителів і Батьків (зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані (e mail, телефон), місто, номер школи, номер і літеру класу), а також Учнів (зокрема, прізвище, ім'я, стать, номер школи, номер і літера класу);

2.1.2. Для цілей цієї Політики термін Персональна інформація, якщо інше не випливає безпосередньо з положень Політики, є синонімом персональних даних, як вони визначені в законодавчих актах України.

2.1.3. Логін і пароль, що надаються ВЧИ.КОМ.ЮА Користувачу після заповнення ним форми для створення Профілю.

2.1.4. Стандартні дані, які автоматично отримуються http/https   сервером при доступі до Сайту та подальші дії Користувача (IP адреса хоста, вид операційної системи Користувача, сторінки Сайту, відвідувані Користувачем).

2.1.5. Інформація з системного журналу, що автоматично передається Вашим браузером кожен раз, коли Користувач подає запит щодо доступу (тобто візит) до веб сторінки або додатку. Вона також може надаватися при завантаженні контенту веб сторінки або програми в Ваш браузер або пристрій. Коли Ви використовуєте наші Сервіси, наші сервери автоматично записують певну інформацію системного журналу, включаючи Ваш веб запит, адресу Інтернет протоколу («IP»), тип браузера, сторінку звернення / виходу та адреси URL, число кліків і інформацію про Ваші дії з посиланнями на Сервісах, імена доменів, цільові рекламні сторінки, переглянуті сторінки та іншу аналогічну інформацію. ВЧИ.КОМ.ЮА також може збирати аналогічну інформацію з електронних повідомлень, надісланих нашим Користувачам, яка потім допомагає ВЧИ.КОМ.ЮА відстежувати, які повідомлення відкриваються і по яких посиланнях натискали (клікали) одержувачі. Ця інформація дозволяє забезпечити більш точну тематику повідомлень і вдосконалення Сервісів.

2.1.6. Інформаційний трафік між Користувачем і ВЧИ.КОМ.ЮА, в тому числі електронні повідомлення, що стосуються Послуг (наприклад, підтвердження аккаунта, зміни або оновлення характеристик Сервісів, технічні повідомлення та інформацію системи безпеки).

2.1.7. Аналітичну інформацію, інформацію Користувачів і про Користувачів для виконання нашої аналітичної роботи та використання сторонніх аналітичних сервісів. ВЧИ.КОМ.ЮА використовує аналітичну інформацію для забезпечення бізнес аналізу і операцій, комерційного аналізу, розробки продуктів, удосконалення продуктів і послуг, персоналізації контенту, забезпечення реклами і розробки рекомендацій. Ми збираємо і використовуємо цю аналітичну інформацію спільно з аналітичною інформацією, отриманою від інших Користувачів.

2.1.8. Для цілей проведення платежів і з метою обробки даних, про здійснені Користувачами платежі, ВЧИ.КОМ.ЮА може збирати інформацію про платіжні реквізити Користувачів, в тому числі, але не обмежуючись, даними про сам факт проведення платежу, здійсненого через платіжні системи третіх осіб, а також окремі реквізити платника;

2.1.9. ВЧИ.КОМ.ЮА може збирати і обробляти дані про ідентифікатори пристроїв користувачів.

Коли Ви використовуєте мобільні пристрої, наприклад, планшет або телефон, для отримання доступу до наших Сервісів, ми можемо отримувати доступ до Вашого пристрою, отримувати, контролювати і зберігати на ньому і (або) дистанційно один або кілька «ідентифікаторів пристроїв». Ідентифікатори пристроїв   це невеликі файли даних або аналогічні структури даних, що зберігаються на Вашому мобільному пристрої або пов'язані з ним, які однозначно ідентифікують Ваш мобільний пристрій. Ідентифікатором пристрою можуть бути дані, що зберігаються в зв'язку з апаратним обладнанням пристрою, дані, що зберігаються в зв'язку з операційною системою пристрою або іншим програмним забезпеченням, або дані, надіслані ВЧИ.КОМ.ЮА на пристрій.

Ідентифікатор пристрою може передавати інформацію нам або сторонньому партнеру про те, як саме Ви здійснюєте перегляд в браузері і використовуєте Сервіси, і може допомогти нам або іншим особам направляти повідомлення або персоналізований контент і рекламу. Деякі функції Сервісів можуть не працювати належним чином, якщо використання ідентифікаторів пристроїв складне або відключене.

2.1.10. Данные о местонахождении Пользователя, а именно:

2.2. ВЧИ.КОМ.ЮА не повиннен перевіряти достовірність Персональної інформації, що надається Користувачами, і не здійснює контроль за дієздатністю Користувачів.

2.3. ВЧИ.КОМ.ЮАвиходить з того, що Користувач:

2.3.1 надає достовірну і достатню Персональну інформацію, в тому числі з питань, пропонованих в формі для створення Профілю, і підтримує цю інформацію в актуальному стані;

2.3.2. володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використовувати цей Сайт;

2.3.3. усвідомлює, що деякі види інформації, передані ним іншим Користувачам, не можуть бути видалені самим Користувачем;

2.3.4. ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки.

2.4. Відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів Сервісу, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами ВЧИ.КОМ.ЮА і чинним законодавством України.

3. Цілі збору і обробки Персональної інформації

3.3. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

3.4. ВЧИ.КОМ.ЮА здійснює обробку Персональної інформації з метою виконання Угоди між ВЧИ.КОМ.ЮА і Користувачем. Відповідно до положень абзацу четвертого статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» згода Користувача на обробку його Персональної інформації надається при реєстрації в інформаційно телекомунікаційній системі Сервісу ВЧИ.КОМ.ЮА шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Оскільки інформація, яку збирає й обробляє ВЧИ.КОМ.ЮА представляє особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних (Користувачів), в силу статті 9 зазначеного закону, наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1 / 02 14, ВЧИ.КОМ.ЮА повідомляє Уповноваженого з прав людини України про обробку персональних даних Користувачів.

3.5. ВЧИ.КОМ.ЮА строго дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних. ВЧИ.КОМ.ЮА гарантує, що зібрана ВЧИ.КОМ.ЮА Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цій Політиці.

3.6. ВЧИ.КОМ.ЮА здійснює збір і обробку Персональної інформації в наступних цілях:

3.6.2. Надання можливості використання Сервісу Користувачами і Учнями;

3.6.3. Метою обробки персональних даних Користувача і неповнолітніх Користувачів, Вчителів, Батьків і/або законних представником яких він є, є надання останньому послуг ВЧИ.КОМ.ЮА та/або третіми особами, надання можливості використання сервісів Сайту, проведення рекламних кампаній, надання таргетованої реклами, проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних, здійснення інших дій, описаних в цій Політиці, Угоді користувача і відповідних розділах Сайту;

3.6.4. Аналіз результатів використання Сервісу (в тому числі, збір і систематизація відомостей про результати проходження Учнями тестів і виконання ними завдань);

3.6.5. Зв'язок з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісу, а також обробка запитів Користувача;

3.6.6. Поліпшення якості Сервісу, зручності його використання, розробка нових Сервісів та іншої подібної продукції;

3.6.7. Проведення рекламних кампаній;

3.6.8. Надання таргетованої реклами;

3.6.9. Ідентифікація сторони рамках угод і договорів з ВЧИ.КОМ.ЮА;

3.6.10. Здійснення Користувачами покупок;

3.6.11. Здійснення розсилок інформації (комерційних електронних повідомлень), в тому числі по електронній пошті, про нові сервіси, а також іншого характеру як вже існуючим Користувачам, так і потенційним Користувачам. Такі розсилки можуть здійснюватися як з використанням технічної інфраструктури (серверів) ВЧИ.КОМ.ЮА, так і третіх осіб;

3.6.12. Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

3.7. Користувач погоджується з тим, що ВЧИ.КОМ.ЮА в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам, в тому числі за межі України, знищення та інші необхідні дії в цілях виконання Політики і надання Сервісів

3.8. ВЧИ.КОМ.ЮА може дозволити третім особам, в тому числі видавництвам і рекламним мережам, розміщувати рекламу на Сайті. При цьому ВЧИ.КОМ.ЮА гарантує, що в разі розміщення зазначеними особами файлів Cookie на комп'ютері Користувача передача Персональної інформації не здійснюється. Користувач має право в будь який час самостійно змінити налаштування прийому файлів Cookie в налаштуваннях свого браузера або відключити їх повністю.

3.9.Користувач погоджується з тим, що зазначені ним при реєстрації контактні дані (включаючи, але не обмежуючись електронною поштою, номером телефону і т.д.) з моменту їх внесення на Сайті і підтвердження будуть автоматично включені в систему розсилки новин про Сервіси і Сайти від ВЧИ.КОМ.ЮА і його партнерів, включаючи рекламну та іншу інформацію.

3.10.Користувач погоджується з обов'язком негайно повідомити ВЧИ.КОМ.ЮА про будь яке порушення безпеки, що пов'язане з доступом до Сервісів і Сайту, здійснене з використанням логіна і пароля Користувача без його відома і згоди. ВЧИ.КОМ.ЮА не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті авторизованого доступу третіх осіб на Сайт і / або до Сервісів за допомогою логіна і пароля Користувача.

4. Порядок обробки Персональної інформації та її передачі третім особам

4.1. Збір Персональної інформації Користувача здійснюється ВЧИ.КОМ.ЮА при реєстрації, а також в подальшому при внесенні Користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе при використанні Сервісів.

4.2. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства.

4.3. ВЧИ.КОМ.ЮА в процесі обробки Персональної інформації здійснює такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональної інформації та інші дії виключно з метою виконання Угоди користувача і надання доступу до Сервісу.

4.4. ВЧИ.КОМ.ЮА вправі, але не зобов'язаний, запросити у Користувача, Вчителя або Батька копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд ВЧИ.КОМ.ЮА, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача, Батьків, Вчителя і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.

4.5. ВЧИ.КОМ.ЮА не розкриває третім особам і не поширює Персональну інформацію без згоди користувачів (Крім випадків, передбачених п.6.5. Угоди користувача). Крім того, навіть при наявності згоди Користувача ВЧИ.КОМ.ЮА не провадить розміщення Персональної інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки Персональної інформації. ВЧИ.КОМ.ЮА гарантує, що доступ до Персональної інформації третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити. Ні в якому разі ВЧИ.КОМ.ЮА не нестиме відповідальність за наслідки самостійного надання Користувачем Персональної інформації про себе та (або) Учня для загального доступу необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом розміщення цієї інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет.

У будь якому випадку Користувач має право запросити у ВЧИ.КОМ.ЮА інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

4.6. Сервіс орієнтований на використання на території України. Проте, Користувачі цим надають повну та безумовну згоду на зберігання Персональної інформації на серверах, розташованих за межами території України. При цьому ВЧИ.КОМ.ЮА розуміє, що таке зберігання супроводжується транскордонною передачею персональних даних та зобов'язується суворо дотримуватися встановлених чинним законодавством правил здійснення такої передачі, зокрема, без попередньої письмової згоди Користувача не зберігати Персональну інформацію на серверах, розташованих на території іноземних держав, які не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних. ВЧИ.КОМ.ЮА гарантує, що в кожному випадку транскордонної передачі Персональної інформації будуть прийматися всі необхідні чинним законодавством заходи з охорони конфіденційності; при цьому рівень вжитих заходів з охорони конфіденційності в будь якому випадку не нижче рівня охорони, встановленого законодавством України. При цьому ВЧИ.КОМ.ЮА підтверджує, що Користувач має право знати місцезнаходження своєї персональної інформації.

4.7. ВЧИ.КОМ.ЮА застосовує розумні і достатні заходи для захисту Персональної інформації Користувачів від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.

При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідзивну згоду ВЧИ.КОМ.ЮА визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

4.8 Користувач приймає і погоджується, що ВЧИ.КОМ.ЮА ні за яких обставин не повинно нести відповідальність за втрату і/або поширення персональних даних, якщо така втрата та/або розповсюдження стали результатом дій, внаслідок провини або недбалості, третіх осіб. ВЧИ.КОМ.ЮА надасть Користувачу усю розумну допомогу і сприяння в захисті його прав і законних інтересів в судових розглядах з такими третіми особами.

4.11. Обробка персональних даних Користувача здійснюється ВЧИ.КОМ.ЮА з моменту реєстрації Профілю і протягом 3 (трьох) років з моменту видалення Профілю Користувачем.

5. Персональна інформація про Учнів та захист інтересів дітей

5.3. ВЧИ.КОМ.ЮА серйозно ставиться до захисту інформації про неповнолітніх осіб та прагне захищати конфіденційність зазначеної інформації. ВЧИ.КОМ.ЮА закликає Учнів не створювати Профілі і не здійснювати використання Сервісу, а також не надавати будь які відомості про себе без дозволу і участі Батьків і Вчителів. Умови використання Сервісу, викладені в Угоді користувача, зобов'язують Батьків і Вчителів забезпечувати постійний і безпосередній контроль за всіма діями Учнів при використанні Сервісу.

5.4. Школа, в особі її представників   Вчителів, є оператором персональних даних Учнів, що надає Персональну інформацію про Учнів тільки при наявності письмової згоди Батьків як законних представників Учнів; з моменту отримання повідомлення від Школи про відкликання такої згоди ВЧИ.КОМ.ЮА негайно припиняє обробку Персональної інформації як наданої Школою безпосередньо, так і Вчителями як представниками Школи, які діють від її імені та в її інтересі на підставі закону або договору.

5.5. При зборі та обробці Персональної інформації про Учнів ВЧИ.КОМ.ЮА виходить з того, що:

5.5.1. Надаючи Персональну інформацію про Учня, Батьки дають ВЧИ.КОМ.ЮА безумовну згоду на обробку персональних даних Учня, виступаючи в якості його законного представників, або підтверджують, що їм було отримано згоду Учня чи його законного представника на обробку персональних даних та передачу їх третім особам в цілях, зазначених у цій Політиці і Угоді користувача.

5.5.2. Надаючи Персональну інформацію про Учнів, Вчитель підтверджує, що їм або Школою було отримано повну та безумовну згоду законних представників Учнів (Батьків) на обробку персональних даних Учнів і Батьків і передачу їх третім особам в цілях, зазначених у цій Політиці і Угоді користувача.

5.6. Батьки регулярно перевіряють зміст інформації про Учнів, що розміщується в Сервісі, і можуть в будь який час зв'язатися з ВЧИ.КОМ.ЮА , якщо бажають видалити її і (або) вимагати, щоб в подальшому інформація про їхню дитину не збиралася і не використовувалася. Крім того, ВЧИ.КОМ.ЮА здійснює ознайомлення Батьків з додатковими заходами захисту Персональної інформації про Учнів в разі направлення ними відповідного письмового запиту на адресу support@vchy.com.ua. ВЧИ.КОМ.ЮА докладає всіх зусиль для перевірки особистості особи, яка запитує інформацію про свою дитину, щоб упевнитися, що ця особа насправді є батьком дитини.

5.7. ВЧИ.КОМ.ЮА усвідомлює важливість і необхідність захисту дітей від інформації, що може завдати шкоди їх здоров'ю та (або) розвитку. Вся інформація, яка розміщується на Сайті, безпечна для дітей і не має вікових обмежень.

6. Зміна Персональної інформації

6.5. Користувач може в будь який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним Персональну інформацію або її частину в своєму Профілі.

6.6. Користувач також може видалити Персональну інформацію, надану ним в ході створення Профілю та (або) використання Сервісу. При цьому Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що таке видалення може спричинити неможливість використання Сервісу.

7. Заходи, що застосовуються для захисту Персональної інформації

7.5. ВЧИ.КОМ.ЮА приймає технічні та організаційно правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

7.6. ВЧИ.КОМ.ЮА приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. У той же час з метою забезпечення можливості нормального використання Сервісу ВЧИ.КОМ.ЮА користується послугами третіх осіб. Ні в якому разі ВЧИ.КОМ.ЮА не нестиме відповідальності за порушення конфіденційності Персональної інформації, що настала випадково або в результаті неправомірних дій з нею третіх осіб. Користувач усвідомлює і розуміє, що вся Персональна інформація надається їм на свій ризик і під свою особисту відповідальність, і в разі будь яких неправомірних дій третіх осіб щодо Персональної інформації Користувач погоджується претензії і позови безпосередньо до таких осіб.

8. Внесення змін до Політики. Згода Користувача з Політикою

8.5. Реєструючись і використовуючи Сайт та Сервіс, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики.

8.6. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту і Сервісів має бути негайно припинено.

8.7. Користувач визнає і погоджується, що створення Профілю та подальше використання Сервісу означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Політики і беззастережне прийняття її умов. Продовження використання Користувачем Сервісу після будь яких змін цієї Політики означає його згоду з такими змінами і (або) доповненнями. Користувачу слід регулярно знайомитися зі змістом цієї Політики з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.

8.8. ВЧИ.КОМ.ЮА має право вносити зміни і (або) доповнення до цієї Політики в будь який час без попереднього і (або) подальшого повідомлення Користувача. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно знаходиться на Сайті за адресою: vchy.com.ua/privacy.

8.9. Користувач самостійно відстежує зміни Політики і знайомиться з чинною редакцією Політики. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін і/або доповнень в цю Політику означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

9. Прикінцеві положення. Контактна інформація

9.5. До цієї Політики і відносинам між Користувачами і ВЧИ.КОМ.ЮА, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики, застосовується законодавство України. До цієї Політики мають доступ усі Користувачі без винятку.

Питання, відгуки, пропозиції та зауваження щодо цієї Політики прохання надсилати за наступною адресою електронної пошти ВЧИ.КОМ.ЮА: ВЧИ.КОМ.ЮА support@vchy.com.ua або за телефоном 380800210299.

9.6. Дія цієї Політики не поширюється на дії та інтернет ресурси третіх осіб. ВЧИ.КОМ.ЮА не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Сервісів доступ до інформації про Користувача відповідно до обраного Користувачем рівня конфіденційності. ВЧИ.КОМ.ЮА рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання щодо обсягу інформації про себе, що розміщується на Сайті.

9.7. У разі зміни Вашої інформації, або якщо Ви більше не хочете користуватися Сервісами, Ви можете звернутися з проханням про видалення профілю або про припинення подальших комунікацій з Вашою дитиною. ВЧИ.КОМ.ЮА буде зберігати у себе Вашу інформацію, допоки Ваш аккаунт буде активним, або поки це необхідно для надання послуг. Якщо Ви хочете анулювати свій аккаунт або зажадати не використовувати інформацію для надання послуг в подальшому, зверніться до нас за адресою електронної пошти: support@vchy.com.ua.